ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมทางไกล ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
เอกสารประกอบการประชุม
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
เอกสารประกอบการประชุม
ประชาสัมพันธ์ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
ประถมศึกษาปีที่ 1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42309
ประถมศึกษาปีที่ 2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42311
ประถมศึกษาปีที่ 3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42312
ประถมศึกษาปีที่ 4👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42313
ประถมศึกษาปีที่ 5👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42314
ประถมศึกษาปีที่ 6👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42315
มัธยมศึกษาปีที่ 1 👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42321
มัธยมศึกษาปีที่ 2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42316
มัธยมศึกษาปีที่ 3 👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42317
มัธยมศึกษาปีที่ 4 👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42329
มัธยมศึกษาปีที่ 5 👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42330
มัธยมศึกษาปีที่ 6 👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42331
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
👉 https://www.dltv.ac.th/ หรือ👉 https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10538/1001
⭐️ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ม.ปลาย)
โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่  👇👇👇
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. ศธ.
💻 เว็บไซต์ : http://covid19.innoobec.com/
📱 Facebook Pages : https://web.facebook.com/obecfightcovid19
โทร : 02 288 5704 และ 02 628 5099

© 2020 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร